Safetel

Vi installerar larmsändare från Safetel och Dualtech.

Larmsändare för alla sammanhang, allt från säkrad larmöverföring till sändare som även kan användas för fjärrstyrning och automation. Sändarna kommunicerar via trådbunden förbindelse eller trådlöst över mobilnät – eller en kombination av båda överföringsvägarna. Sändarna är flexibla, installeras enkelt och passar alla säkerhetssystem.

AddSecure Airborne DC

Airborne DC överför larm från inbrotts- och brandlarmsanläggningar via mobilnätet och kommunicerar både via GPRS/3G och SMS för att säkerställa att larmet kommer fram. DC betyder Dial Capture och innebär att larmprotokoll, till exempel SIA, Contact ID och Robofon, digitaliseras innan de överförs. DC-teknologin säkrar larmöverföringen, ger ökad tillförlitlighet och förenklar mottagningen på larmcentralen.  Airborne DC kan användas till traditionella telefonuppringare och larmgivare med digitala signaler. Den har även möjlighet för seriell kommunikation som ESPA-444. Sändaren finns i flera versioner, med eller utan kapsling och batteribackup, och går snabbt och lätt att installera.

 

AddSecure Airborne DC