Home | Våra tjänster | Brandlarm för Lantbruk | Brandlarm för lantbruk
Brandlarm för lantbruk

Larmteknik i Skåne är certifierat för att installera aspirerande brandlarm. Vi installerar brandlarm avsedda för stall, maskinhallar och andra byggnader med lite tuffare krav.

Röksugsdetektorn monteras i byggnaden och kopplas till ett rörsystem som fästes i taket i hallar, kyrkor, lador m.m.

Beroende av längden på röret, borras ett visst antal hål så att luftgenomströmningen blir riktig.

I röksugsdetektorn sitter det en fläkt som suger luft genom röret. Ett filter filtrerar bort damm och en kondensflaska tar bort fuktigheten innan luften går in i detektorkammaren.