Home | Våra tjänster | Inbrottslarm | Trådlösa Inbrottslarm | Rök/värmedetektor | SMD-427 PG2 Rök- och värmedetektor
SMD-427 PG2 Rök- och värmedetektor
SMD-427 PG2 Rök- och värmedetektor

• Fotoelektrisk takmonterad rök- och värmedetektor
• Aktiverar ett larm när temperaturen når 50°C och ökar snabbt
• Certifierad enligt de mest krävande standarderna för säkerhetsprodukter i
Europa (EN 14604 och EN 54-7 för rökdetektorer)
• PowerG tvåvägs-spridningsspektrum för frekvenshopp
FHSS-TDMA-teknik
• Signalstyrkeindikation visas på enheten
• Sänder larm, varningar om sabotage, underhåll och om batteritillstånd
till centralapparat
• Avger ett högt larm (85db på 3 m)
• Mått: 120 x 63 mm