Rökdetektor MCT-425
Rökdetektor MCT-425

MCT-425 är en rökdetektor som larmar vid brand. Den har en inbyggd siren på 85dB vid tre meters avstånd.