Home | Våra tjänster | Inbrottslarm | Trådlösa Inbrottslarm

Trådlösa Inbrottslarm
Har kapacitet för att hantera 28 trådlösa sektioner och du väljer själv om larmet skall vara anslutet till en larmcentral med väktartjänster eller kopplas direkt till dig.

Systemet har installerats i över 250 000 hushåll i Skandinavien och är känt för sin höga kvalitet och driftsäkerhet.