Utomhusdetektor Watchout DT

WatchOut DT är en utomhusdetektor med helt ny teknik för att säkerställa larmaktivering i besvärliga miljöer.
WatchOut DT som är en kombinationsdetektor använder både dubbla mikrovågssensorer och dubbla IR-sensorer.

Båda teknologierna och samtliga sensorer måste detektera rätt typ av rörelse för att larm skall aktiveras. De dubbla mikrovågssensorerna har en speciell teknik som kan känna igen och utesluta svajande objekt som rör sig, men som inte flyttar sig, som t.ex. buskar och grenar.

De dubbla IR-sensorerna ser överlappande i samma bevakningsområde. Båda IR-sensorerna måste detektera liknande och sammanhängande rörelse, för att IR-sensorerna skall aktivera sin larmfunktion.

IR-sensorerna i WatchOut DT är dessutom mycket väl skyddade mot vitljus och radiostörningar genom kraftiga filter framför varje IR-sensor.

Övriga funktioner och egenskaper hos WatchOut DT är bl.a. inbyggt maskeringsskydd samt funktion för att indikera damm och smuts på linsen.

Både maskeringsskyddet och smutsindikeringen har egna felutgångar för enkel anslutning mot centralapparat. WatchOut DT kan monteras på en höjd upp till 2,7 meter vilket ger flexibel och enkel montering.

WatchOut DT