Home | Våra tjänster | Brandlarm | Brandlarm Eltek BSX 100
Brandlarm Eltek BSX 100
Brandlarm Eltek BSX 100

Vi arbetar bl.a med Eltek brandlarm. BSX100 är en modern, konventionell brandlarmcentral med 2, 4 eller 8 sektioner.

Den är enkel att montera, prisvärd och driftssäker.

Centralen används i en mängd länder och produceras därför i stor volym, vilket ger ett lägre pris.

Centralen är EN54 och SBSC godkänd och lämpar sig för skolor, samlingslokaler, daghem, kontor och liknande.